Tjänster

Faciliterar konferenser och möten

Vi hjälper dig förbereda, genomföra och följa upp konferensen eller mötet så att behållningen blir den du önskar.

 

Visste du att en vanlig mötesdeltagares behållning av ett vanligt möte i ett vanligt Svenskt företag inte är större än ca 10%! (enl. Svenskt Näringsliv)

 

Vi erbjuder också träning av Era facilitatorer. Vi delar med oss av våra mångåriga erfarenheter och deltagarna får träna på egna riktiga fall.

 

 

 

 

Vi hjälper er effektivisera arbetsprocesser genom att utveckla arbetssät som ökar lärandet över organisationsgränser, levandegör HELA processen och introducerar ett kontinuerligt förbättringsarbete

 

Resultat

  • Tydligare processer
  • Bättre beslut
  • Säkrare leveranser
  • Mindre slöseri
  • Ständiga förbättringar

 

Tränare i projektarbete

Vi hjälper er utveckla effektiva metoder och verktyg samt träning i projektarbete för uppdragsgivare, styrgrupp, projektledare och projektdeltagare.

Formar kurser för positivt lärande

Vi hjälper er forma kurser så att dom snabbt ger önskad påverkan på verksamheten.

Så här jobbar vi!

1. Tydligt uppdrag

Varför ska vi göra det här?

Vilken nytta gör det för företaget?

Vad vill vi ha för resultat?

Har vi resurser?

2. Förankra och Involvera

Alla berörda parter förstår och godkänner uppdraget

3. Förberedelser

Gemensam idéutveckling och planering

4. Utveckling

Manus, presentationer, material mm

5. Träning

För att  kvalitetssäkra

genomförandet

6. Genomföra

Händelsernas centrum, men inte det viktigaste.

7. Värdering

Vad gjorde vi bra?

Vad kan vi göra ännu bättre?

8. Dokumentation

Sammanställning och kommunikation av protokoll, bildcollage, film mm

9. Användning

Möjliggöra att den nya kunskapen används. Coacha ledare,  ta fram utrustning etc  

10. Uppföljning

Har vi nått effektmålet?

Behövs stödinsatser?