Om Andros

Affärsidé

Vår affärsidén är att utveckla nya miljöer, metoder och arbetssätt för bättre kommunikation och effektivare lärande. Forskningsresultat och erfarenheter visar tydligt att möten, arbetsprocesser och projekt ger bättre resultat när kommunikationen och lärandet fungerar.  

Största kunden

Största kunden är Scania i Södertälje.

Vi har sedan 17 år tillbaks arbetat med utveckling och användarstöd för Scanias Produktutvecklingsprocess och Projektstyrningsmodell.

 

Genom åren har en rad metoder införts som visat sig vara mycket effektiva och rönt stort intresse även utanför Scania. Den mest kända metoden lär vara ”pulsmötet”

                                                                 

                                                                                                  Åke Andersson

 

Fakta

Andros Utbildningsdesign är enskild firma sedan 2003

 

Andros UtbildningDesign

Glättarevägen 15

1555 31 Nykvarn

 

Telefon: 070 495 31 61

 

Mail: utbildningsdesign@gmail.com 

 

Bg 5232-9455

Org nr: 5509251038

Flytta dina gränser

Vi vägleder dig och din personal att tänka och handla utanför gängse ramar. Kreativa annorlunda lösningar  tillför ny energi och öppnar nya möjligheter.

Rusta hjärnan för framgång

Vi underlättar för ett effektivare lärande genom att bl a ta hänsyn till olika lärstilar. Individens kapacitet ökar dramatiskt när lärandet grundas på aktivitet och delaktighet.