Andragogik (av grekiska: anēr, genitiv andros ανδρoς '[vuxen] man' och agein ἄγειν 'leda') är en teori om hur vuxenstudier bör läggas upp och genomföras.

Metoder som används vid undervisningen av vuxna bör vara anpassade efter vuxnas erfarenheter och sätt att lära. Med vuxenstudier avses inom andragogiken inte de som studerar på universitet och högskolor. Rötterna till vuxenutbildningen står att finna i folkrörelsernas studiecirklar.

Begreppet andragogik användes redan 1833 av tysken Alexander Kapp. Från början användes inte begreppet som en motsats till pedagogik utan för att betona de utmärkande egenskaperna i fortbildningen av vuxna, självständiga, individer.

De som förespråkar andragogik menar att det inte går att använda den grundsyn och de metoder som används vid utbildandet av barn och ungdomar när vuxna ska utbildas.

Detta för att de syftar till att åstadkomma vad de vuxna redan förutsätts vara, nämligen självständiga och ansvarstagande individer. De förväntas att aktivt kunna delta i planeringen av genomförandet av sina studier.


Andragogikens uppgifter är att:
1- stödja den vuxna i sin lust att sträva efter självständighet genom självvald vidareutbildning
2. väcka den lust som stelnat under omgivningens påverkan eller vilseledande.
3 inte lämna individen åt sitt öde, utan vara ett fortsatt stöd genom livet.

wikipedia